вівторок, 17 листопада 2015 р.

Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості засобами музичного мистецтва


Головним завданням сучасної національної освіти є виховання не тільки всебічно розвинутої особистості, але й орієнтація на збереження здоров’я підростаючого покоління. Фізичне й психічне благополуччя дитини, які завжди були підґрунтям її успішної соціальної та трудової інтеграції в дорослому житті, є головними умовами збереження повноцінного генофонду нації та зростання здорової особистості.                                                                    Ще в ранньому дитинстві людина засвоює систему уявлень про життя, що регламентуватимуть її світогляд як систему відносин особистості до себе, до інших, до світу речей та соціальних явищ. Разом з тим формуються індивідуальні поняття про те, що є кращим, потрібнішим, кориснішим, здоровішим, схваленим. От чому впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес вже з дошкільного віку має розумітися як формування в дитячій свідомості необхідних уявлень про здоров’я взагалі і особисте здоров’я зокрема, про здоровий спосіб життя як запоруку  власного успішного майбутнього.                                                  
      Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – один з основних напрямів  діяльності Хотинського НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» як освітнього закладу і як дослідно-експериментального майданчика обласного рівня  з даної проблеми. Колектив закладу з 2012 року не лише успішно опрацював нормативно-правове забезпечення ,науково-методичну літературу, вивчав передовий педагогічний досвід, а й реалізував ряд заходів для створення належного здоров’язбережувального освітнього середовища. Так педагогами НВК створено психолого-педагогічні та організаційні умови, що забезпечують психічне й фізичне здоров’я і комфорт вихованців за допомогою гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу на основі фізкультурно-спортивної активності та   обґрунтованої                                                        відповідності навчального навантаження обсягу інформації, психофізичним можливостям дитини в її освоєнні. Здійснюється медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку дошкільників та молодших школярів, в т.ч. із залученням фахівців Буковинського інституту екології людини. Забезпечуються максимально можливі санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у навчальному закладі, нормування навантаження та профілактики перевтоми дітей; належна організація харчування в освітньому закладі  та контроль за його збалансованістю. Заохочуються учні та дошкільники до свідомої діяльності з формування культури здоров’я, здорового способу життя. Систематично ведеться робота по формуванню доброзичливих взаємовідносин між учасниками НВП, всередині дитячих осередків, з батьками вихованців. Власний досвід та професійні знахідки формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку педагоги презентують у повсякденній практиці та на відкритих заняттях й уроках, засіданнях фахових  МО та творчих груп, обговорюють на педагогічній та методичній радах, батьківських зборах.
      12 листопада 2015 року Хотинський  НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» знову гостинно відчинив двері колегам-освітянам. На базі установи відбулося чергове засідання методичного об’єднання музичних керівників ДНЗ та дошкільних підрозділів НВК Хотинського району, присвячене проблемі «Оптимізація процесу музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку на сучасних засадах та підвищення ефективності дитячої музичної діяльності». Саме це питання висвітлив через педагогічний всеобуч керівник МО, спеціаліст вищої категорії, музичний керівник закладу Журавський Ю.В.                                                                                                                              Оскільки  Хотинський НВК вже третій рік   здійснює                          дослідно-експериментальну діяльність щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей, то цілком логічним у колективному перегляді став акцент на застосуванні музичними керівниками елементів здоров’язбережувальних технологій, грамотного використання оздоровчого ефекту діяльнісної музичної освіти дошкільників. До уваги присутніх представлено тематичне заняття в середній групі №1 «Осінь» (музичний керівник Каськова В.В., вихователь Брус А.В.), фрагмент заняття з використанням вокалотерапії в ІІ молодшій групі (музкерівник Рогаль А.Р., вихователь Сніжко Ю.С.).  Справжнє захоплення членів методичного об’єднання викликав перегляд заняття танцювального гуртка. Керівник Каськова Вікторія Вікторівна продемонструвала бездоганну методику навчання дітей дошкільного віку танцям, зокрема розучування польки.  Практична частина засідання доповнена презентацією досвіду В.В. Каськової «Здоров’язберігаючі технології в практиці музичного керівника ДНЗ» та виступом Рогаль А.Р. «Вплив вокалотерапії на здоров’я дитини».                          

У роботі МО взяли участь методист РМК управління освіти Хотинської РДА Гріщенко О.В., директор НВК Семенюк І,Б., заступник директора з дошкільного виховання Лужанська В.І., вихователь-методист Л.А.Васильєва. Завершилося засідання обговоренням змісту побаченого, обміном напрацюваннями з власного досвіду учасників зібрання та виробленням методичних рекомендацій.
Немає коментарів:

Дописати коментар