На допомогу шкільному координатору ЄМШСЗ

Діяльність міжнародного проекту «Європейська
мережа шкіл сприяння здоров'ю» в Україні  
Міжнародний проект «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» (ЄМШСЗ) був започаткований Європейським регіональним бюро ВООЗ, Євро-комісією та Радою Європи в 1992 році. За сім років діяльності проекту в мережу ввійшли 40 країн Європи, та понад 650 шкіл сприяння здоров'ю (ШСЗ) – відомості на січень 1999 року.
Україна офіційно приєдналася до проекту ЄМШСЗ 5.05.1995р. згідно з спільним наказом Мінохорони здоров'я та Міносвіти України від 7.02.1995р. за №25/31 «Про прилучення до міжнародного проекту ЄМШСЗ». Цей крок входження України в Європейську мережу з метою спільного вирішення нагальних питань здоров'я підростаючого покоління був підтриманий Національною програмою «Діти України», затвердженою Указом Президента України 18.01.1996р. за №63/96.
У 1995р. в мережу ШСЗ в Україні ввійшли 18 загальноосвітніх шкіл, а на 1.01.2000р. мережа в Україні вже нараховувала 150 ШСЗ, з них 24 –міжнародного і 126 – регіональних рівнів.
Ідея проекту ЄМШСЗ є подальшим розвитком стратегії ВООЗ «Здоров'я для всіх» та «Здоров'я через освіту» і співзвучно їй. Перспективним напрямом проекту є визначення того, що кожен освітянський заклад, як частина суспільства, має стати школою здоров'я.
Концепція проекту ЄМШСЗ передбачає «холістичний» всебічний, все об'ємний підхід до вирішення проблеми здоров'я всього колективу в усіх аспектах повсякденного життя (діяльності) навчального закладу та пропаганду здорового способу життя поза його межами. Згідно з положенням проекту ЄМШСЗ сприяння здоров'ю в освітянському закладі має стати пріоритетним напрямом та центральним елементом усього навчально-виховного процесу і всієї діяльності закладу, а не обмежуватися лише медично-профілактичними заходами та впровадженням окремих чи інтеграційних предметів по навчанню здоров'ю учнів.
На першому етапі основною метою проекту ЄМШСЗ є відпрацювання моделей такої діяльності в закладах освіти, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров'я школярів та вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, переорієнтації навчально-виховного процесу для цілеспрямованої роботи по формуванню валеологічної свідомості та здорового способу життя.
Для успішного виконання цієї мети в процес реалізації проблеми сприяння фізичному, психічному та духовному здоров'ю учнів та вчителів мають включитися і інтегрувати свої зусилля всі представники шкільного колективу: адміністрація, педагоги, вихователі, вчителі фізкультури, медики, психологи, учні і персонал школи. Відмінність між традиційною системою гігієнічного виховання учнів в Україні та проектом ЄМШСЗ представлена в таблиці.
Рекомендації щодо залучення закладів освіти до міжнародного проекту “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю” (згідно з вимогами Європейської комісії, ВООЗ-Євро та Ради Європи до учасників проекту) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2UWRrejdUWTZ0c28/edit?usp=sharing
Критерії діяльності навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2T1B1OUlkbDVOU2M/edit?usp=sharing

Орієнтовні напрямки діяльності школи сприяння здоров’ю
1. Управлінський:
·          створення безпечного комфортного освітнього середовища;
·          забезпечення повноцінного медичного обслуговування;
·          науково-методичне забезпечення діяльності навчального закладу;
·   підготовка педагогічних кадрів до роботи у здоров’язбережувальному освітньому просторі;
·          оптимізація режиму навчального закладу та рухового режиму;
·          впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій.
2. Освітній:
·          надання системи знань про здоров’я;
·          формування мотивації до здорового способу життя, цінності здоров’я;
·          формування навичок ведення здорового способу життя;
·          формування здоров’язбережувальної компетентності.
3. Практичний:
·          залучення учнів до профілактичної діяльності;
·          участь у проведенні профілактичної роботи;
· проведення моніторингу здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
·          участь у роботі волонтерських груп;
·          популяризація здорового способу життя.
4. Науковий:
· розробка цільових програм щодо здоров’язбереження та здоров’яформування, формування здорового способу життя;
·          розробка й апробація інноваційних здоров’язбережувальних технологій;
·          проведення наукових досліджень.
Перелік видів локальних актів, які регламентують діяльність навчального закладу  школа сприяння здоров`ю: 
https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2S1VYdzM2RnpMMzg/edit?usp=sharing
· концепція діяльності школи сприяння здоров’ю; https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2S1VYdzM2RnpMMzg/edit?usp=sharing
· модель школи сприяння здоров’ю; https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2Q09tZ0tOdDVreWM/edit?usp=sharing
·        програма (проект) розвитку навчального закладу – школа сприяння здоров’ю; https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2ZHRJRWR4S1B5NTg/edit?usp=sharing
·        договір школи сприяння здоров’ю з батьками;
·        договір школи сприяння здоров’ю з медичними установами;
·        договір школи сприяння здоров’ю з вищими навчальними закладами;
· договори школи сприяння здоров’ю з дитячими юнацькими спортивними школами, палацами та будинками дитячої юнацької творчості,  закладами  позашкільної освіти;

·  договори школи сприяння здоров’ю з суспільними, громадськими, спортивними організаціями.
(за матеріалами: Навчання без шкоди для здоров’я. довідник-практикум керівника та педагогів школи сприяння здоров’ю / за заг. ред. В. С. Поуль. – Донецьк: витоки, 2013. – 292 с.)

Немає коментарів:

Дописати коментар