Нормативно-правова база

1. Декларація прав дитини  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_384
2. Конвенція  про права дитини http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
3. Конституція України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
4.Національна стратегія розвтку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
5. «Про охорону дитинства» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
6. «Про освіту»  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
7. «Про дошкільну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
8. «Про загальну середню освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
9. «Про професійно-технічну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр
10. «Про вищу освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
11. «Про позашкільну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
12. «Про фізичну культуру і спорт» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12


13. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів www.mon.gov.ua/images/files/.../derz-stan.doc
14. Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1700-13
15. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей www.mon.gov.ua/images/.../sanit-vimogi.doc

16. Концепція формування позитивної мотивації  на здоровий спосіб життя у  дітей  та молоді profosvitakm.at.ua/Psisholog/5.7.doc 
17. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-р
18. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освітина період до 2017 року http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-р

19. Наказ Міністерства освіти і науки № 458 від 02.08.2005 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05
20. Наказ Міністерства освіти і науки № 486 від 21.07.2003 "Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0903-03
21. Наказ Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства освіти і науки України № 772/16788 від 17.08.2009 "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладахhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09
22. Наказ Міністерства охорони здоров`я України № 794/18089 від 10.09.2010 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладівhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09

23. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу». www.health.gov.ua/.../_h0n60bk2v64qj8no5pg2t81ehbs2s81fe0ns0bqg...
24. Лист МОН, МОЗ  1/9-500 / № 04.01.16/28103 від 29.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2b25YQjNCb2FVRlU/view?usp=sharing
25. Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі  навчального закладу "Школа сприяння здоров'юhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0950-11
26. Положення про організацію і проведення профілактичнихhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1160-11 щеплень та туберкулінодіагностики 

Немає коментарів:

Дописати коментар