Валеологічний порадник педагога

Жодне інше соціальне оточення не здійснює такого впливу на формування здорової особистості, який може здійснити навчальний заклад…
Американська Асоціація
національного здоров’я
Захисту здоров’я людини приділя­ється велика увага в усьому світі. На жаль, у свідомості значної частини населення нашої країни відсутні такі цінності, як пріоритет здоров’я та мотивація на здоровий спосіб життя, що при­зводить до народжуваності ослаблених дітей, зрос­тання захворюваності дітей дошкільного й шкіль­ного віку, розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, поширення наркотичної та алкогольної залежності, що стали сучасними засобами й механізмами природного відбору та знищен­ня слабких, безвільних, морально нездорових людей.
Діти завжди потребували створення сприятли­вих умов для їхнього життєвого самовизначення й самореалізації, становлення соціально ціннісної, адаптивної й продуктивної особистості, успішної  людини. Суспільство має забезпечувати цю потребу повною мірою.
Стратегічна мета освіти – сприяти розвитку і самоактуалізації вихованців. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками розглядається як засіб для такого розвитку. Таким чином, зовнішні чинники, пов’язана із погіршенням екологічної  ситуації і показників захворюваності дітей, ставлять систему освіти перед необхідністю активного впровадження виховання культури здоров’я як надзвичайно важливої стратегічної складової педагогічного процесу. Необхідно змінювати орієнтири у системі освіти, де головним завданням кожного уроку, взаємовідносин дитина – навчальний заклад, будь-якого адміністративного нововведення повинна бути установка (як у лікарів)  - «не нашкодь» фізичному, психічному і духовному здоров’ю дитини.
Матеріали, представлені на нашій сторінці, розроблені науковцями, педагогами, медичними працівниками та  будуть корисними для усіх категорій педагогічних працівників (під час проведення уроків, занять, позакласних заходів) та батьків, які дбають про здоров’я дітей та бажають отримати більше інформації з цього питання.

Балакірєва О. Учнівська молодь України нехтує своїм здоров’ям. За результатами соціологічного опитування “Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2THFpMVlvMzdzaXc/edit?usp=sharing
Перова-Семенюк В. В. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2SjdtTEoybXRRZkU/edit?usp=sharing
Нікітіна Л. Г. Формування здорового способу життя. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2a3h3N1pVMm9ybVU/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. Чинники, що впливають на здоров’я. (тренінг) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2ZGpWV091X3NWVFk/edit?usp=sharing
Сокирка О. В. Найбільше щастя у житті – здоров’я. (виховний захід) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2azJGczd4Sm1aZlU/edit?usp=sharing
Рибальченко С. Здоров’я – найцінніший скарб. (майстер-клас) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2c3dFMUdjczNtM2s/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. Оздоровчі системи. Оздоровче харчування. (розробка уроку) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2dy1WenR0LUMwbFk/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша допомога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях. (розробка уроку) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2dmE2c1BGTVBMbmc/edit?usp=sharing
Тищенко Є. Мода, шкідлива для здоров’я. (виховний захід) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2bTRfUWlJOFA0cm8/edit?usp=sharing
Романюк Ю. І. Косметичні проблеми підлітків. Особливості стану шкіри в підлітковому віці. (тренінг) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2NDNmM25TMkhQRXc/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. ОБЕРИ ШЛЯХ ДО ЗДОРОВОГО СЕРЦЯ (тренінг) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2YkllOThWZXVMeUU/edit?usp=sharing

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ:
Методичні рекомендації ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ «КРАСИВА ПОСТАВА ДИТИНИ» В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2bHpUUFBFanNKc0k/edit?usp=sharing
Методичні рекомендації ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ І ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ .https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2bG1NdFFQNzNtekU/edit?usp=sharing

Фізкультхвилинки:
Гавлюк В. В. Фізкульхвилинки. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2MU5SMUVlTmRrXzA/edit?usp=sharing
Ковалько В. И. Школа физкультминуток. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2NDQ5MnNMWFdvT2s/edit?usp=sharing
Гладких А. Ігри та вправи для фізичного розвантаження під час уроків. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2QS11bTRZcmlNZjA/edit?usp=sharing
Гергель О. Пальчикова гімнастика. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2LVl1TE9rSHZGLUk/edit?usp=sharing
Постна І. Рух + рух: формула здоров’я для малюків. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2QzRsOU5BQW5Ddnc/edit?usp=sharing
ЗАРЯДКА ДЛЯ ШИЇ.  https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2djdGWjhENXkyeFU/edit?usp=sharing
Коробоненко Т. В. РОЛЬ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2dGgtTWNyZmRWN2M/edit?usp=sharing
Відеофізкульхвилинки: 

ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:
Йодована сіль – порятунок інтелекту націїhttps://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2T0V1cDZjU2NGNFU/edit?usp=sharing

Профілактика йододефіцитних захворювань учнів через навчально-виховний процес середніх закладів освіти. Науково-методичний посібник / За редакцією к.п.н. В.І. Шахненка. - Харків, 2003. Центр Сучасних Інформаційних технологій та Візуальних Мистецтв – 202 с. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2RTNtYWVJZUZ4Vm8/edit?usp=sharing

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ`Я:


ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК:
Чемерис Н. Протидія шкідливим звичкам: медико-психологічні аспекти. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2LWQ1LU5PLTBuOUU/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. Особливості дії шкідливих звичок. (розробка уроку) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2bXVFWUloODhRbVU/edit?usp=sharing
Сеньків О. Чому не збуваються мрії? (тренінгhttps://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2SFRKOVNpa1l1a0E/edit?usp=sharing
Баранник Л. В. Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання. Поняття про ІПСШ. Шляхи зараження ІПСШ. Причини, умови розвитку й наслідки СНІД. (розробка уроку) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2YkltYW4tdDRtS3M/edit?usp=sharing

ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ – інфекції та СНІДу:
Бойченко Т. Є. Статистичні дані про ВІЛ/СНІД в Україні. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2MEZfVmZ2R1Zrd0k/edit?usp=sharing
Дивак В. В., Бойченко Т. Є., Заплатинський В. М., Скрипка О. В. ВІЛ/СНІД: причина, шляхи поширення, профілактика. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2a1Q4Wnh2bjg0Q3M/edit?usp=sharing
Інформаційно-просвітницький тренінг “Люди та ВІЛ” для викладачів і студентів педагогічних ВНЗ. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2cWNJdjZxLUIyMkU/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу. https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2bmVLNDk1RFd3SWc/edit?usp=sharing

ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ:
Баранник Л. В. Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання. (розробка уроку)  https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2NUNLZmtOWHRmd0k/edit?usp=sharing
Баранник Є. Туберкульоз – загроза для всієї планетиhttps://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2NmJPV3ZDRXM3RlU/edit?usp=sharing
Діхтяренко О. ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ! (батьківські збори-тренінг) https://drive.google.com/file/d/0B4lAESKBPOl2WDFiSkpwRGgwZ0U/edit?usp=sharing
Немає коментарів:

Дописати коментар