четвер, 10 листопада 2016 р.

Від компетентного учителя до компетентного учня

  У сучасному суспільстві здоров’я особистості визначається як найвища людська цінність, оскільки воно є головним показником його цивілізованості та ефективної діяльності. В Україні об’єктивно склалися такі соціально-педагогічні й соціально-економічні умови, що являються причиною суттєвого погіршення стану здоров’я дітей різного віку. За даними АН України, до школи зараз йде тільки 20% здорових дітей, а закінчують її здоровими лише 5%. У даному контексті, важливою проблемою, постає збереження та зміцнення здоров’я дітей – майбутнього держави та пошук ефективних шляхів вирішення проблеми.
         Для вирішення зазначеної проблеми у Хотинському НВК ««Дошкільний навчальний заклад ― загальноосвітня школа І ступеня»  уже четвертий рік працює творча група з проблеми  «Формування здоров’язбережувальної  компетентності   молодших    школярів», що згуртувала тих вчителівякі  постійно прагнуть  до творчого пошуку, мають  навички дослідної, експериментальної діяльності,  впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміють  здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.     
         Творчі групи вчителів – це групи різних за фахом педагогів, які займаються вивченням, освоєнням, впровадженням якоїсь однієї загальної проблеми колег-однодумців.  Вони забезпечують розвиток творчої активності  педкадрів, сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню в них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.
         Слід зазначити, що наша  творча  група   районного   рівня, хоча  дуже приваблює  наш шкільний колектив, створена  з ініціативи    методичних служб району та НВК. Тому до  співпраці залучаємо більше учасників, влаштовуємо  дні відкритих дверей творчої  групи, щоб усі бажаючі  мали змогу не тільки відвідати заняття, а й прийняти активну участь у роботі. 
         У складі  творчої групи з проблеми  «Формування здоров’язбережувальної  компетентності   молодших    школярів»  10 осіб,   яких об’єднала зацікавленість однією педагогічною проблемою. Вони   теоретично підготовлені  до дослідження вибраної науково-педагогічної проблеми, вивчення та впровадження педагогічних ідей в практику. А ще  креативні, комунікативні, ініціативні, орієнтовані  на пошук і оволодіння новими знаннями. Завдання, над якими працює група,   зорієнтовані не тільки на успішне планування творчої групи, але й на розвиток, удосконалення та підвищення фахового рівня кожного педагога .
Етапи діяльності творчої групи:
І рік роботи – підготовчий (діагностико-організаційний), під час якого пропонувалося:
-         планування  роботи, визначення мети, завдань діяльності творчої групи;
-         розподіл обов’язків між членами творчої групи;
-         вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми;
-         опанування наявного досвіду;
-         досягнення високого рівня компетентності з проблеми, що досліджується.
ІІ рік роботи – системно-організаційний, під час якого пропонувалося:
-         конкретизація  практичних рекомендацій;
-         розробка  моделей, схем, рекомендацій, поради щодо застосування в практичній діяльності досягнень науки, ППД;
ІІІ  рік роботи – моделюючий, під час якого пропонувалося:
-         апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень;
-         коректування їх в процесі практичного застосування;
-         власні напрацювання з проблеми.
ІV  рік роботи – результативно-узагальнюючий. Заплановано:
-         презентація  та популяризація власного досвіду з проблеми.
Упродовж  періоду діяльності  творчої групи  було практично розглянуто багато напрямків здоров’язбережувальної  діяльності .    Зокрема:
1. Загартування організму
*Прогулянки на свіжому повітрі
*Загартування  водою
*Сонячні ванни
2. Рухова   діяльність
*Пальчикові   ігри,  вправи на  розвиток   дрібної   моторики
*Профілактика    плоскостопості
*Фізкультпаузи
*Дихальна  гімнастика
*Гімнастика для очей
*Корекція постави
*Рухливі   та   спортивні   ігри
3. Масаж
*Точковий масаж
*Масаж  з  використанням  масажерів
*Самомасаж
*Масаж   вушних   раковин
4. Вплив      природи
*Екскурсії   та   прогулянки
*Спілкування з тваринами
*Догляд   за  рослинами
*Туристичні походи
5. Мистецька   діяльність
*Казкотерапія
*Кольоротерапія   та   малювання
*Педагогічна пісочниця
*Відвідування театрів, музеїв, виставок
*Терапія  творчим  самовиявом
*Музика, спів
6.Сміхотерапія
*Поетична   творчість
*Театральна   діяльність
*Вислови   та   гуморески
*Пантоміма
*Веселі картинки
7. Аромотерапія
*Фіточаї
*Лікування ефірними оліями
*Запах рослин (квіти, трави,..)
8. Релаксація
*Навіювання
*Музикотерапія
*Милування красою

Проблема збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів в навчально-виховному процесі є пріоритетним завданням сучасної школи, важливим є формування здорового способу життя, виховання в даному віці навичок до оптимальної рухової активності, потреби в зміцненні особистого здоров’я та підтримки високої працездатності
Матеріал підготувала керівник творчої групи  з проблеми  «Формування  здоров’язбережувальної  компетентності   молодших    школярів», учитель початкової школи Хотинського НВК Антонюк  Мар’яна  Олександрівна